Åpenhetsloven

Kontekst

Fra 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Loven er utformet for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenesteyting fra bedrifter. Som et multinasjonalt selskap er Norwex Group stolt av sin norske arv og sine kjerneverdier, som er tillit, integritet og respekt. Derfor streber vi etter å implementere gjennomsiktig tilbørlig flid i virksomheten og leverandørkjeden vår for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Organisasjon

Norwex Group er et privateid selskap som leverer bærekraftige forbrukerprodukter for daglig bruk. Våre tre produktserier er tekstiler for hjemmet, rengjøringsprodukter for husholdninger og produkter til personlig pleie. Norwex -Group driver to produksjonsanlegg, ett med base i Dallas, USA, og ett i Suzhou, Kina.

Engasjement og retningslinjer:

Norwex Group er forpliktet til å respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i fabrikkene sine og i hele leverandørkjeden. Vår tilnærming til menneskerettigheter er dokumentert i Executive Manual, signert av alle våre ansatte, og i Supplier Manual. Norwex China, vårt datterselskap i Kina og én av våre hovedleverandører, har undertegnet FNs Global Compact, inkludert prinsippene om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Våre veiledende prinsipper er også på linje med prinsippene i OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Tilbørlig flid for leverandører

Ved anskaffelse av nye leverandører vurderer Norwex Group menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bærekraftig praksis som avgjørende elementer i utvelgelsesprosessen. Våre leverandører forplikter seg til å operere i samsvar med lokale arbeidsmiljølover og internasjonale standarder. Vi gjennomfører regelmessige oppfølgingsdialoger, revisjoner og evalueringer for å sikre at leverandørene våre opprettholder sine forpliktelser. Ved avvik implementerer vi tidssensitive handlingsplaner for å løse eventuelle problemer.

Resultat i 2022 og mål for 2023

Under våre tidligere revisjoner er det ikke observert vesentlige avvik. I 2023 planlegger vi å styrke vårt engasjement ytterligere ved å la alle leverandørene våre signere den nye oppdaterte Supplier Manual. Norwex Group vil også undertegne FNs Global Compact-initiativ.